Vrijwilligers

Wij geloven in de kracht van de vrijwilliger.

 

Vrij - willig, letterlijk schenk je je vrije tijd, als een vrije daad. Daardoor ben

je vrijer en ervaar je minder stress. 

 

Vrijwilligerswerk geeft voldoening,

leert je nieuwe vaardigheden en je

doet er sociale contacten mee op.

 

Wat is jou motivatie om vrijwilligerswerk te doen? 

VRIJWILLIGERS

 

Boekerij de Phoenix is een sociale onderneming, die streeft naar persoonlijke aandacht, sociale

initiatieven en samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We werken

met diverse vrijwilligers. Aan de vrijwilligers vragen we interesse in en kennis over het spirituele

boek, in antroposofie en in ons assortiment cadeau artikelen. Ook betrouwbaarheid,

enig financieel inzicht en precisie.

 

Wie zin en tijd heeft en regelmatig zou kunnen helpen in de winkel, is van harte welkom zich te melden bij Alexandra Buijsman. Zij voert het kennismakingsgesprek om te kijken of je van betekenis zou kunnen zijn voor de winkel. 

Heb je interesse? Mail naar info@boekerij-de-phoenix.nl of bel Alexandra op 06 3098 5446 

Hieronder staan de vrijwilligers die momenteel meewerken in Boekerij de Phoenix. 

Het geheim van de boekhandelaar

 

Je verkoopt boeken, maar eigenlijk geef je liefde door

je geeft adviezen, maar eigenlijk wijs je op vergezichten

je noemt een auteur, maar eigenlijk raad je een verlangen

je wacht op een vraag, maar eigenlijk stel je vragen.

 

Je verkoopt boeken, maar eigenlijk verplaats je taal

je wijst op de kasten, maar eigenlijk zijn het nieuwe horizonnen

je zegt omzet, maar eigenlijk fluister je kapitaalbandje

je noemt een titel, maar eigenlijk deel je vleugels uit. 

 

Je verkoopt boeken, maar eigenlijk vertel je verhalen

je wordt getipt, maar eigenlijk ben je een lezers lezer

je citeert  'mooi is de menselijke rede en onoverwinnelijk'

je bent een eiland, maar eigenlijk verkop je lifelines.

 

Anne Vegter, dichteres des Vadersland

 

Copyright @ All Rights Reserved