Nieuws

Nieuws:

Vanaf 1 december 2020 is Boekerij de Phoenix gedefinieerd als een prive ruimte.


We vragen binnen onze regels te respecteren.

Deze zijn vanaf 18 december 2020:

  • Bestellen per mail of telefonisch en volg de aanwijzingen op.
  • Respecteer uw medemens en ieders gezondheid.


Op 25 en 26 december zijn we gesloten in verband met de kerstdagen.

Nieuwe boeken 2020

bij Boekerij de Phoenix verkrijgbaar:


Antroposofische weekspreuken

Lente, zomer, herfst, winter

Rudolf Steiner


Iedere spreuk is een bezinning, een meditatie, waarin de ziel - het meest innerlijke van jezelf - zich verweven ziet met de wereld. Een wereld die niet alleen de aarde omvat, maar zich uitstrekt tot de kosmos, tot de geestelijke wereld. De 'weekspreuken' bieden een weg om de gang van het jaar op een diepere manier te beleven; om te proeven wat in het jaarverloop leeft en om jezelf daarin terug te vinden.


Paperback met flappen, genaaid, klein formaat, vertaald door Roel Munniks | Duits-Nederlands |  96 p | € 17,50

De coronavirus pandemie

Judith von Halle


Met behulp van de antroposofische geesteswetenschap gaat Judith von Halle in twee brieven grondig in op verschillende vraagstukken:
- Waardoor is het virus ontstaan?
- Waarom en hoe werkt het op mensen?
- Wat zijn de symptomen/verschijnselen van COVID-19?
- Wat zijn de spirituele oorzaken van de pandemie?
- Welke Preventiemaatregelen kunnen worden genomen?

- Welke maatregelen helpen als therapie?
- Wat betekent de crisis voor de mens op zielengebied en welke spirituele mogelijkheden kunnen daaruit voor de ziel ontstaan?

In dit onderzoek wordt zichtbaar dat alleen al uit spirituele gronden de coronaviruspandemie een gebeuren is dat heel serieus genomen moet worden. De 2e brief gaat in op de sociale consequenties van de pandemie.


Paperback, vertaald door Kitty Steinbuch | Duits-Nederlands |  146 p | € 12,00 

Gedachten, kansen & perspectieven 

In tijden van corona

John Hogervorst


De coronacrisis houdt de wereld in zijn greep. Angst en onzekerheid bloeien op, de samenleving en het dagelijks leven staan op hun kop. Vormt de crisis een dreigend noodlot of een oproep om tot onszelf te komen? John Hogervorst ziet de crisis als een dringende oproep tot bezinning en verandering. De crisis daagt ons uit antwoorden te zoeken op wezenlijke vragen die wij lang onbeantwoord hebben gelaten. Wanneer wij daar de noodzaak van inzien, dienen zich kansen en nieuwe perspectieven aan.


Paperback | 64 p | € 12,50

Wegen naar westerse meditatie 

Bastiaan Baan


Wegen naar westerse meditatie is een neerslag van ruim 50 jaar oefening en praktijk van dit thema. De auteur doceerde aan verschillende jaargangen studenten theologie in Amerika de praktijk van 'Inner Life', waarbij de wisselwerking met vragen, twijfels en ervaringen van studenten steeds weer nieuwe perspectieven opende. In dit boek worden de centrale thema's van meditatie in verbinding gebracht met klassieke westerse methoden, zoals die onder meer in de stroming van het johanneïsche christendom en de Rozenkruisers werden beoefent. Daarnaast vormen veel praktische aanwijzingen van Rudolf Steiner een leidraad door het thema westerse meditatie.


Hardcover | 208 p | € 22,95

Verborgen geschiedenis Open toekomst

Rudolf Steiner


Steiners onderzoek laat zien hoe historische personen in hun latere incarnaties de bezieling door de goden verliezen en steeds meer als aardse individuen denken en handelen. Maar dit verdwijnen van de geestelijke leiding had een doel: de mens tot een bewustzijn te brengen waarmee hij in staat zou zijn de wereld nuchter te onderzoeken en eigen waarden te ontwikkelen. Daarmee zijn we in onze tegenwoordige tijd beland.

Aan de oude verborgen geschiedenis is een eind gekomen. De mensheid staat op eigen benen. Wij dragen zelf de verantwoordelijkheid voor ons leven en dat van de aarde. Deze open toekomst daagt ons uit om innerlijke en uiterlijke stappen te zetten vanuit een persoonlijke verbinding met de geestelijke wereld.


Paperback, vertaald door Frans van Bussel met een nawoord van Frans Lutters | 256 p | € 27,50

Werken aan vitaliteit
Biodynamische preparaten maken, begrijpen en toepassen

Samengesteld door Luc Ambagts

Een uitgave over het werken met preparaten in de biologisch-dynamische landbouw (of in de eigen tuin). Het boek bevat bijdragen van verschillende auteurs die ingaan op de vraag naar de werking van de preparaten en vertellen over hun ervaringen daarmee. Ook wordt beschreven hoe je de verschillende preparaten kunt maken en toepassen.


Met bijdragen van Oebele van der Lei, Ilse Beurskens, Albert de Vries en Kalle Heesen.

Met soepele hardcover | 124 p | € 18,50

Exclusief verkrijgbaar bij Boekerij de Phoenix:


Het is hoog tijd Wolfgang Wünsch


Het testament van de bevlogen musicus en pedagoog. Een aanrader voor leraren!


Wolfgang Wünsch (*1926 Halle/Saale, †2020 Bremen) was vanaf de 60er jaren actief als docent naturwetenschappen en muziek binnen het vrijeschool-onderwijs in Duitsland. Sinds de jaren 80 gaf hij steeds intensiever over de hele wereld cursussen over muziekpedagogie, ook als gastdocent op Helicon, later Hogeschool Leiden. Het is fantastisch dat Willemijn Soer de Nederlandse vertaling van het laatste boek van Wolfgang Wünsch heeft gerealiseerd. Hij was tot in zijn laatste levensjaar actief als trainer en hij gaf nog vele lezingen. Daarbij werd – meer dan muziek-pedagogische vragen – een fundamenteel nieuwe pedagogische oriëntatie zijn centrale doel.


Uit de inhoud: 

De individuele weg - Ontdekkingsvreugde en verborgen vaardigheden - Nieuwe wilskrachten - De authentieke leraar - Over de praktijk - Op zoek naar de eenheid van de wereld - Waar het op aankomt.


Klein formaat, vertaald door Willemijn Soer | Nederlands | 56 p | € 9,50 

ISBN 978-3-937518-38-1 

Uitgeverij Edition Zwischentöne